Skip to content

CẬP NHẬT ĐƠN HÀNG …..

Xem ví dụ
CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC MỨC LƯƠNG NGÀY PHỎNG VẤN
2Nam - Điều khiển máy móc xây dựng, khuôn ván OKAYAMA14 man ≈ 28 Tr/tháng Tháng 9
02Nam - Xây dựng tổng hợp OKAYAMA14,47 man ≈ 29 Tr/tháng trong tháng 9
3Nam - Mộc OKAYAMA15 man ≈ 31 Tr/tháng10/07/2020
1Nam - HÀN XÌ OKAYAMA16,26 man ≈ 34 Tr/thángTháng 6/ 2020
1Nam+ 1Nữ - Nông nghiệp TOKUSHIMA 13,27 man ≈ 28 Tr/tháng 19-20/06/2020
1Nam + 1Nữ -Nông NghiệpKOCHI13,69 man ≈ 29 Tr/tháng23/06/2020
1Nam - Điều Khiển Máy Xây DựngGIFU37tr đã bao gồm làm thêm10/04/2020
3Nữ - nông nghiệpkagawa 132,000 yên ~ 28Tr vnđTHÁNG 3
2Nam - lắp đặt đường ống okayama 196,000 yên ~39Tr VnđTHÁNG 3

DU HỌC NHẬT BẢN

Hành trang cần thiết khi du học Nhật Bản

Quyết định du học vốn không phải là một chuyện

Hệ thống trường Cao đẳng, Đại học của Nhật Bản

Hệ thống trường Cao đẳng, Đại học của Nhật Bản