Đối tượng đủ điều kiên lấy Nenkin

  • Người làm thủ tục xin lại Nenkin phải có quốc tịch không phải Nhật Bản.
  • Thời gian đóng tiền Nenkin trên 6 tháng (về nước trước hạn vẫn có thể nhận lại).
  • Hiện tại không sống ở Nhật.
  • Thời gian từ ngày về nước chưa quá 24 tháng. Lưu ý: sau khi về nước có thể làm thủ tục lấy Nenkin ngay (nếu để càng lâu thì thời gian nhận lại được Nenkin càng dài).
  • Chưa từng có quyền lợi nhận tiện nenkin (chưa từng nhận tiền Nenkin bao gồm cả tiền trợ cấp thương tật). (Tiền trợ cấp thương tật (障害手当) ở đây là gì? Trong thời gian bạn làm việc mà không may phát bệnh không có khả năng lao động thì khi làm thủ tục sẽ được nhận.) 

 Các giai đoạn xin lại tiền bảo hiểm Nenkin

Lấy tiền bảo hiểm Nenkin lần 1
Số tiền xin lại: Ở lần 1, chỉ có thể nhận được 79.58% tổng số tiền Nenkin.
Thủ tục cần chuẩn bị: khi xin lại Nenkin lần 1, các bạn thực tập sinh (người lao động) có thể tự làm thủ tục hoặc thông qua các công ty dịch vụ để xin lại Nenkin.
Trường hợp 1: xin lại tiền Nenkin thông qua các công ty dịch vụ
Các bạn cần cung cấp những giấy tờ như sau cho các công ty dịch vụ để làm thủ tục lấy lại tiền Nenkin.

1.Hộ chiếu (bản photto): chú ý photto tất cả các trang có đóng dấu của cục xuất nhập cảnh.

2. Sổ nenkin (年金手帳)(bản photo)

3. Thẻ ngoại kiều (bản photto)
Thời  gian nhận được tiền: khoảng 4 đến 8 tháng sau khi gửi hồ sơ sang Nhật, nếu hồ sơ không có vấn đề gì thì có thể nhận được tiền Nenkin
Trường hợp 2: Thực tập sinh tự làm thủ tục lấy Nenkin
Đối với các bạn tự làm thủ tục lấy tiền Nenkin ngoài việc chuẩn bị các loại giấy tờ như trường hợp lấy Nenkin thông qua công ty dịch vụ còn cần chuẩn bị bổ sung thêm tờ đơn xin hoàn trả tiền Nenkin.
Đơn xin hoàn trả tiền nenkin 脱退一時金請求書, có thể download tại: http://www.nenkin.go.jp/…/20150406…/0000027196YWTHf4U37V.pdf

    Bạn lưu ý: Nên khai tờ hướng dẫn lấy Nenkin theo mẫu trên, chú ý khai tiếng Việt không dấu, số đếm khai theo quy định số của Nhật (để khi sở thuế nhập thông tin tài khoản không bị nhầm lẫn). Khai xong đưa lên ngân hàng nơi mở tài khoản để xin dấu. 
Sau khi hoàn tất thủ tục và giấy tờ rồi gửi EMS cho trung tâm Nenkin tại Nhật theo địa chỉ sau (Địa chỉ sở thuế của Nhật):
     Thời gian nhận được tiền sau khoảng từ 3 đến 4 tháng, nếu giấy tờ không có gì sai sót thì họ sẽ gửi cho bạn 1 tờ giấy thông báo là sẽ cấp tiền Nenkin vào tài khoản của bạn ở Việt Nam. Tờ giấy thông báo đó là 脱退一時金支給決定通知書 và sau đó sẽ nhận được tiền. Số tiền được cấp là bao nhiêu thì phụ thuộc vào mức lương và thời gian bạn đóng tiền bảo hiểm nenkin sẽ khác nhau.
  Trong tờ thông báo 脱退一時金支給決定通知書 (giấy thông báo quyết định cấp tiền Nenkin) này có ghi rõ khoản tiền họ sẽ chi trả là bao nhiêu, và khoản nộp vào sở thuế là bao nhiêu. Chú ý giữ lại tờ thông báo này để có thể xin nốt số tiền đã nộp vào sở thuế (xin Nenkin lần 2).

Hồ sơ của người nào thì gửi riêng người đó, nếu gửi chung sẽ bị gửi trả lại.

Nếu giấy tờ bạn gửi bị thiếu hay sai sót thì họ sẽ gửi trả lại nên chú ý khâu chuẩn bị giấy tờ tránh mất thời gian.

Hits: 5

Bình luận & nhận xét