Mặc cho chính phủ Nhật Bản phòng chống dịch CORONA,
Mặc cho thế giới tung tin đồn ảo là Nhật bản cấm cấp visa cho Việt Nam,
Rồi còn tin cấm các chuyển bay từ Việt Nam sang Nhật,
Tuy nhiên, Cục xuất nhập cảnh nhập vẫn cấp COE cho các bạn KS và DHS Việt Nam ấy thôi!
ĐỪNG LO ĐÃ NHẬT VIỆT JVJSC HỖ TRỢ.
Chúc mừng TẤT CẢ CÁC BẠN

TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TƯ CÁCH LƯU TRÚ THÁNG 3
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020
TCLT -T3-2020

Hits: 19

Bình luận & nhận xét