Tổng hợp Ngữ pháp bài 1 Phần 2 sẽ tổng hợp giúp người đọc một số Ngữ pháp, Mẫu câu cần nhớ xuất hiện trong Từ vựng tiếng Nhật bài 1 – Minna. Có khoảng 13 mẫu câu cần ghi nhớ trong bài này. Mẫu câu 1: _____は<ha>_____です<desu>。 * Vớiđọc tiếp>>>

1. CHÂM NGÔN TIẾNG NHẬT HAY VỀ CUỘC SỐNG 1, 大きな野望は偉大な人を育てる. Hi vọng lớn làm nên người vĩ đại. 2, 単純な事実に、ただただ圧倒される。 Những sự thật giản đơn thường gây kinh ngạc. 3, 自分の行為に責任を持つべきだ。 Phải tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình. 4, 偉大さの対価は責任だ。 Cái giá phải trả chođọc tiếp>>>