Đơn TTS cho nam

Đơn Hàng Xây Dựng

Đơn Hàng Xây Dựng

  • Ngày thi: 20-10-2019
  • Giới tính: NAM
  • Lương cơ bản: 145000 YEN =31 Triệu VNĐ
  • Số lượng: 3